Návody

Adhezivum GC OrthoConnect se snadno ostraňuje. Podívejte se na video.

Lepení zámků pomocí adheziva GC Ortho Connect, které obsahuje i primer. Stačí tedy pouze leptat!!!

Lepení keramických zámků EXPERIENCE

Bezpečné sejmutí keramických zámků

Představení společnosti GC Orthodontics