Jak na sílu?

Síla je základním elementem pohybu v ortodoncii. Jako se v jiných odvětvích medicíny dávkují léky např. přepočtem na váhu pacienta, tak i v orotodoncii je nutno využívat správné síly. Poslední trendem jsou lehké kontinuální síly, které napomáhají plynulosti pohybu a zároveň zvyšují komfort pacienta.

Klíčovou otázkou je jak tedy sílu dávkovat. Doporučené síly zmínil již pan profesor Profit v knize “Contemporary Orthodontics”:

  • anteriorní segment, doporučená síla 25 – 75 gramů
  • oblast špičáků, doporučená síla 75 – 150 gramů
  • moláry, doporučená síla 100 – 300 gramů

Pokud tedy aplikujeme výše uvedené pravidlo na léčbu, tak bychom se v dané oblasti uržovat v doporučeném intervalu a vyvarovat se použití excesivních sil, které mají za následek zvýšené resorpce kořenů a také vyšší vnímání bolesti pacientem.

Jak ale zjistit, jakou sílu právě používám?

V podledních letech došlo k vývoji na poli využití různých materiálů (Od NiTi oblouků I. generace až po oblouky IV. genreace). Již tedy neplatí přímá úměra, čím větší je průřez drátu, tím větší je aplikovaná sílá. Dnes i oblouky velkým průřezem mohou mít velmi malou sílu.

Abychom vám pomohli s orientací, připravili jsme pro vás přehlednou tabulku* sil u nejčastěji pouřívaných NiTi oblouků, které se využívají v aktivní části léčby. Nuto podotknout, že daná hodnota je uvedena při delfexi oblouku 2mm. Pro fajnšmektry je určen náš katalog, kde je u každého oblouku uvedena hysterezní křivka a z té lzde odečíst hodnotu při požadovaném prohnutí.

Tabulka sil u NiTi oblouků.

*Pokud budete mít zájem, napište nám a rádi vám zašleme tabulku v PDF. Případě jsme schopni s vámi konzultovat vše co budete chtít vědět nejn ohledně oblouků.

Doporučená sekvence oblouků

Nejsme zastánci kuchařek, ale vzhledem k tomu, že společnost GC Orthodontic zavedla mnoho nových oblouků do svého portfolia, tak pro představu níže uvádímé typickou sekvenci oblouků pro nejčastější případy.